วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การจัดการร้านค้าปลีก "8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ"

โดย มิตรแท้โชห่วย Makro

ทำเลที่ตั้ง
เป็นปัจจัยความสำเร็จอันดับแรกของร้านโชห่วย มินิมาร์ท ที่ต้องอยู่ใกล้กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยในการเลือกที่ตั้งร้านค้าอย่างรอบคอบดังนี้
การเลือกสินค้า
ควรมีสินค้าและบริการหลายหลากตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การเลือกจำนวนสินค้าแต่ละกลุ่มสินค้าได้อย่างเหมาะสม จะสามารถทำให้ร้านค้าได้ยอดขายและกำไรสูงสุด
1. สินค้าจำเป็น (กลุ่มสินค้าหลักเพื่อสร้างยอดขาย)
สินค้าที่ขายดีเป็นที่ต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่ และดึงให้ลูกค้ามาซื้อของในร้าน จำเป็นต้องมีขายตลอดเวลา ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค
ราคาและกำไร
มีความต่อธุรกิจค้าปลีกที่ปัจจุบันมีการแข่งขันสูง ส่วนผสมของกลุ่มสินค้าที่เราเลือกเข้ามาขายในร้านกับ การตั้งราคาขายแต่ละกลุ่มเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ร้านค้ามีผลกำไรสูงสุด(Margin Mixed) โดยคำนึงหลักพื้นฐาน ดังนี้
1. การตั้งราคาเพื่อสร้างยอดขายและผลกำไรหลักของร้าน
สินค้าที่ขายดีเป็นที่ต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่ และดึงให้ลูกค้ามาซื้อของในร้าน จำเป็นต้องมีขายตลอดเวลา ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค
2. การตั้งราคาเพื่อสร้างผลกำไรและภาพลักษณ์ความทันสมัย
กลุ่มสินค้าใหม่หรือสินค้าตามเทศกาล สามารถตั้งราคาเต็มเพื่อสร้างกำไรระยะสั้น
3. การตั้งราคาแบบสร้างความสามารถในการแข่งขัน
กลุ่มสินค้าหรือบริการเฉพาะที่ร้านใกล้เคียงไม่มี สามารถตั้งราคาสูงกว่าสินค้าปกติ เพื่อเพิ่มผลกำไรของร้านโดยรวมมากขึ้น
แผนผังร้านค้า
การวางแผนผังร้านค้าที่ดีเป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดการร้านค้าปลีกให้มีประสิทธิภาพ และเป็นการบริหารพื้นที่ภายในร้านให้มีประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายให้กับสินค้าทุกกลุ่มภายในร้าน
ประโยชน์ของการวางผังร้านที่ดี
 1. ดึงดูดลูกค้าเข้าร้านได้มากขึ้น
 2. เพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้า
 3. เพิ่มโอกาสในการขายเนื่องจากลูกค้าใช้เวลาอยู่ในร้านนานขึ้น
 4. ลดความสูญเสียที่เกิดจากการจัดเก็บสินค้า
เทคนิค 5 ประการในการวางแผนผังร้านค้า
 1. ความกว้างทางเดินระหว่างชั้น ประมาณ 60-90 ซม. และความกว้างระหว่างตู้แช่กับชั้นวางควรกว้าง 90-120 ซม.
 2. ชั้นกลางร้านควรสูงไม่เกิน 150 ซม. และชั้นวางริมผนังควรสูง 180 ซม.
 3. ตำแหน่งตู้แช่ควรอยู้ด้านหลังร้าน และมองเห็นได้ชัดเจน
 4. แคชเชียร์ควรอยู่บริเวณที่มองเห็นได้ทั่วร้าน และมีทางเข้าออกทางเดียว
 5. ควรวางแผนผังร้านโดยแยกของกินออกจากของใช้


การจัดเรียงสินค้า
การจัดเรียงสินค้าที่ดี ต้องคำนึงความสะดวกสบายของลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าแต่ละกลุ่มต่อเนื่องกัน เป็นการใช้พื้นที่แต่ละชั้นวางให้เป็นประโยชน์ และสร้างยอดขายสูงสุดให้ร้านค้า
ประโยชน์ของการจัดเรียงสินค้าที่ดี
 1. เกิดควาต่อเนื่องในการเลือกซื้อสินค้า เพิ่มโอกาสในการขาย
 2. ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการจัดเรียง ทำให้สามารถเพิ่มสินค้าใหม่ๆเข้ามาขายในร้าน
 3. ทำให้ทราบอัตราการขายสินค้า เพื่อเพิ่ม-ลดจำนวนขาในการจัดเรียงให้เกิดประโยชน์และสร้างยอดขายสูงสุด
 4. ตรวจสอบปริมาณสินค้าคงเหลือได้ง่าย
เทคนิค 5 ประการในการจัดเรียงสินค้าที่ดี
 1. แบ่งสินค้าให้เป็นหมวดหมู่เดียวกัน โดยจัดเรียงลงมาในแนวดิ่ง
 2. จัดเรียงสินค้าสัมพันธ์และต่อเนื่องกัน
 3. สินค้าขายดีวางระดับสายตา และสินค้าราคาแพงควรวางใกล้แคชเชียร์
 4. สินค้าชิ้นเล็ก น้ำหนักเบาควรจัดเรียงด้านบน สินค้าน้ำหนักมากขนาดใหญ่ควรจัดเรียงด้านล่าง
 5. ไม่ควรเรียงสินค้าประเภทของใช้และสารเคมีปนกับสินค้าประเภทอาหาร

การแต่งร้านค้า
รูปลักษณ์ร้านค้าภายในและภายนอกร้านเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการสร้างความประทับใจและเชือ้เชิญ ลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่ มาอุดหนุนที่ร้าน นอกเหนือจากอัธยาศัยและบริการที่ดีของเจ้าของร้าน
1. การตกแต่งภายนอกร้าน
ได้แก่ การตกแต่งหน้าร้านด้วยวัสดุท้องถิ่น การทาสีร้านให้สะดุดตา การติดป้ายและวัสดุตกแต่งที่แปลกตา และการมีป้ายชื่อร้านเพื่อให้เป็นที่จดจำ เป็นต้น
2. การตกแต่งภายในร้าน
แสง > แสงสว่างภายในร้านช่วยให้ลูกค้ามองเห็นสินค้าง่ายขึ้น 
เสียง > ใช้เสียงเชิญชวนลูกค้า ทักทาย พูดคุยกับลูกค้า หรือเปิดดนตรีคลอเบาๆ 
สะอาด > จัดร้านสวย สะอาด ทั้งสินค้า ชั้นวาง และตู้แช่ 
สะดวก > สามารถเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกและต่อเนื่อง 
สบาย > ทำให้ลูกค้ารู้สึกเป็นกันเอง สบายใจเมื่อซื้อสินค้าเรา
3. การตกแต่งร้านตามเทศกาล
ช่วยทำให้ลูกค้าทราบว่าร้านค้ามีสินค้าตามเทศกาลจำหน่าย ช่วยเพิ่ม ยอดขายและสร้างภาพลักษณ์ว่าร้านค้ามีสินค้าและบริการหลากหลาย ครบตามความต้องการตลอดทั้งปี
ส่งเสริมการขาย
เป็นกลยุทธ์สำคัญในการเพิ่มยอดขาย โดยจูงใจลูกค้ามาซื้อสินค้าที่ร้านให้ได้มากที่สุด สามารถทำได้ หลายรูปแบบหลายช่วงเวลา ผู้ประกอบการควรจัดรายการส่งเสริมการขายให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด และจำเป็นต้องทำสื่อโฆษณาควบคู่ด้วยทุกครั้งเพื่อให้ลูกค้าทราบข้อมูลดังกล่าว
การทำสื่อส่งเสริมการขาย “ภายนอกร้าน”
ขนาดต้องใหญ่สะดุดตา ติดอยู่หน้าร้าน ยืนอ่านได้สะดวก ทำให้ลูกค้าที่ผ่านไปมาทราบสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมที่ร้าน จัดขึ้น
การทำสื่อส่งเสริมการขาย “ภายในร้าน”
เป็นจุดดึงดูดสายตาและช่วยในการตัดสินใจซื้อสินค้า ณ จุดขาย การติดสื่อภายในร้าน เช่น ติดหน้าสินค้าที่จัดรายการ, ติดหน้าเคาน์เตอร์คิดเงิน เป็นต้น
สต็อกสินค้า
เป็นตัววัดความสำเร็จของร้านค้านอกจากการเพิ่มยอดขาย เพิ่มกำไร จำนวนสต็อกที่เหมาะสมจะช่วยให้ร้านค้ามีเงิน หมุนเวียนและลดต้นทุนเพิ่มกำไร
“สต็อกต่ำสุดที่เหมาะสม คือกำไรสูงสุด”
หมายถึง สินค้าที่มีไว้ขายตรงความต้องการลูกค้า ทำให้สามารถเปลี่ยนเป็น เงินได้เร็ว สต็อกมีไม่มากเกินไป ทำให้สินค้าในร้านใหม่ สด สะอาดเสมอ
เทคนิคการบริหารสต็อก
 1. ไม่เก็บสต็อกมากเกินไป
 2. สำรวจความต้องการของลูกค้าเสมอๆ
 3. ระบายสินค้าขายช้าและนำสินค้าใหม่มาขายแทน
 4. หาแหล่งซื้อสินค้าที่มีสินค้าครบ เพื่อสะดวกและประหยัดค่าเดินทาง
ความแตกต่าง
นอกจากหลักการจัดการร้านค้าพื้นฐาน ผู้ประกอบการต้องวิเคราะห์หาจุดเด่น สร้างเอกลักษณ์ให้ร้านค้าแตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อให้ลูกค้าจดจำ เกิดความประทับใจ และมาอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดขายของร้านค้าเพิ่มจากลูกค้าเดิมที่ซื้อมากขึ้น และจากลูกค้าใหม่ที่มาซื้อสินค้าที่ร้าน
เทคนิคการสร้างความแตกต่าง (ควรพิจารณาจากความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันในแต่ละทำเล)
1. แตกต่างด้วย “สินค้าและบริการ”
เพิ่มสินค้าและบริการที่แตกต่างจากร้านอื่น โดยเลือกสินค้าที่ใหม่ มีคุณภาพได้มาตรฐาน และราคายุติธรรม
2. แตกต่างด้วยการ “ตกแต่ง”
การตกแต่งภายในร้านเน้นความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้า ใช้ชั้นวางสีสันสดใส เพิ่มบรรยากาศด้วยเสียงเพลงและ กลิ่นหอม ส่วนการตกแต่งภายนอกร้านเน้นสีสันสดใสแปลกตา หรือใช้วัสดุท้องถิ่นมาตกแต่งร้าน
3. แตกต่างด้วย “ความสัมพันธ์กับชุมชน”
ได้แก่ การเป็นศูนย์การในการกระจายข่าวสาร, การจัดกิจกรรมคืนกำไรให้ชุมชน และการทำบุญ บริจาคในโอกาสต่างๆ

1 ความคิดเห็น:

 1. การจัดการร้านค้าปลีก “8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ”

  เลือกทำเลที่ตั้ง
  คำสั่งการเลือกสินค้า
  กำไรและราคา
  ผังร้านค้าและจัดเรียง

  การแต่งร้านเพิ่มเติม
  ส่งเสริมการขายขื่อเสียง
  สต็อกสินค้าพอเพียง
  เลี่ยงซ้ำย้ำความแตกต่าง
  .
  samunchon
  september 22, 2016
  .
  http://wp.me/p7UiOl-1G
  มิตรแท้โชห่วย, โชห่วยไทย, พรเทพ สะดวกซื้อ, โชห่วย, โชฮ่วย, pornthep_showhuay, 粗货
  .

  ตอบลบ